Skip to main content

LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Acompanyem en el desenvolupament dels perfils directius i/o executius interns de la companyia

Compromiso-talman_personas

Millorem la contribució de les persones que ocupen càrrecs directius de les organitzacions, a partir de l’avaluació, el feedback i l’acompanyament al desenvolupament individual, grupal i organitzatiu.

Als 20 anys d’experiència de Talman Group a la captació de talent directiu sumem els 15 anys de Bea Olvera en consultoria estratègica de RRHH, molt especialitzada en avaluació i acompanyament de directiu/es i en la implantació de sistemes d’avaluació del rendiment vinculats a polítiques de compensació.

Això ens permet assegurar que les organitzacions comptin amb les persones adequades a les seves posicions clau, tant en el present com en el futur i millorem la contribució de les persones que ocupen càrrecs directius de les organitzacions a partir de l’avaluació, el feedback i l’acompanyament en el desenvolupament individual, grupal i organitzatiu.

 • Realitzem avaluacions del perfil dels/directius i oferim feedback orientat a millorar-lo.
 • Dissenyem i executem plans de desenvolupament que fomentin l’evolució competencial de les persones, assegurant l’encaix òptim entre el perfil i les necessitats, presents i futures, de les organitzacions.
 • Realitzem diagnòstics de grups de treball i els acompanyem per convertir-los en equips d’alt rendiment.
 • Avaluem estructures organitzatives i alineem les polítiques i els sistemes per aconseguir que aquestes tinguin un efecte multiplicador de la contribució individual.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR

Perquè de vegades el talent extern no és pas la millor solució.

EXECUTIVE APPRAISAL FOR DEVELOPMENT

Avaluem directius, tant persones com col·lectius, per identificar-ne el potencial i la capacitat de contribució.

Ens assegurem que les organitzacions comptin amb les persones adequades a les seves posicions clau, tant en el present com en el futur.

Avaluacions especialment útils a:

 • Processos de promoció interna
 • Projectes de fusió/integració
 • Definició de plans de successió: CEO and Key Executive succession planning:
 • Senior Executive career advisor: plans de desenvolupament individuals que permetin maximitzar l’aportació de valor de cada professional al projecte

ACOMPANYAMENT DIRECTIU / ADVISORY

Acompanyem els directius en el desenvolupament de les vostres habilitats i/o en l’adaptació a nous reptes professionals.

Els nostres serveis inclouen:

 • CEO and Sènior Executive on boarding
 • Top Management Corporate Coaching. Assessorament a la Direcció General/Propietat en la gestió i el desenvolupament de les persones de la seva organització.

DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU

Diagnostiquem l’estat actual dels facilitadors organitzatius que fomenten que la contribució de les persones es tradueixi en resultats empresarials, que idealment acabin tenint un efecte multiplicador.

Alguns dels facilitadors que avaluem són:

 • comunicació interna
 • polítiques retributives
 • polítiques de formació i desenvolupament lideratge
 • organització del treball
 • compromís

Utilitzem la tècnica de l’entrevista per dur a terme aquest diagnòstic, combinada amb la realització de qüestionaris (referències), si cal.

ACOMPANYAMENT EN RRHH

Projectes d’avaluació del rendiment.

Assessorem en el disseny de les polítiques retributives més adequades per a la implantació dels objectius.

Desenvolupament del departament de persones*:

 • Formació del departament de personal/administració de personal
 • Desenvolupament d’un pla que pugui donar resposta a les necessitats organitzatives de l’empresa (presents i futures)
 • Desenvolupament de pla de treball, acompanyament i implantació del mateix.

* Especialment per a empreses petites o mitjanes.

OFERTAS

Nuestras últimas ofertas