Skip to main content

HIGH IMPACT BOARDS

Ajudem que el teu consell tingui un alt impacte i estigui alineat a cada moment estratègic de la teva empresa

Talman Group - Servicios - High Impact Board and Members

La nostra missió és que el teu consell es converteixi en un motor constant de valor, creixement i rendibilitat. Que sigui l’òrgan de govern oportú per a cada moment estratègic de la teva empresa, amb l’estructura, la composició i els processos que n’assegurin l’eficàcia i l’alt impacte.

Això és, un consell amb visió estratègica, que dedica la major part del seu temps a “mirar cap endavant”, format per un equip eficaç, amb un important component d’independència, que va més enllà de la supervisió i el compliment, realment guiar i impulsar la companyia i que té incidència tangible i continuada en la marxa i la sostenibilitat de l’empresa a través dels seus executius.

Als 20 anys d’experiència de Talman Group a la captació de talent directiu sumem els 34 anys d’experiència de Jaime Grego Mayor a consells d’administració de diversos tipus creant i gestionant consells d’Alt Impacte a múltiples països, cosa que ens permet aportar la metodologia i les eines per ajudar que el teu consell funcioni de forma eficaç i contribueixi a la consecució dels objectius estratègics, ajudant-te a definir molt bé el “Què” i el “Com” com a pas previ essencial per assegurar un bon encaix i exercici del “Qui ”: els consellers.

LA NOSTRA MANERA DE TREBALLAR

Expertise, metodologia i rigor com a garantia d’èxit.

A partir d’una anàlisi prèvia i un diagnòstic, dissenyem una solució a mida de la teva companyia i alineada amb el teu moment estratègic. Desenvolupem les nostres actuacions en 5 fases.

En funció de les necessitats, es pot actuar en totes les fases o dissenyar una solució personalitzada, intervenint només en les fases necessàries.

1

Listen & Learn

Entendre on és el teu consell i la teva companyia el teu consell a cada moment

Listen & Learn (Board Assessement)

Realitzem una anàlisi per determinar què necessita el teu Consell (o quin Consell necessites) i definim accions i plans.

 • Entrevistem les persones clau que interactuen amb el consell
 • Identifiquem on és la companyia i què s'espera del consell
 • Aprenem l'estratègia de la companyia
 • Estudiem la documentació del consell
 • Observem una reunió del consell
 • Fem recomanacions per portar el consell cap a l'Alt Impacte

2

Design

Dissenyar la millor solució per al teu consell en aquest moment estratègic de la companyia

Design (Board Advisory)

Ajudem a dissenyar un Consell (estructura, composició i processos) que alineí els seus membres amb els objectius.

 • Prenem les conclusions de la fase anterior i les traduïm en acció
 • Preparem el Mandat del Consell
 • Definim Missió i Objectius del consell
 • Definim el perfil de competències dels consellers
 • Definim l'organització i la dinàmica que han de seguir els consells

3

Build

Incorporar els consellers més adequats

Build (Board recruitment and Training)

 • Analitzem les competències necessàries per assegurar que el Consell aporti al màxim nivell en funció dels seus objectius estratègics
 • Definim la matriu de competències dels membres del Consell per identificar els gaps i en conseqüència les competències a aportar pel/s nou/s conseller/s
 • Definim la Proposta de Consell per atraure candidats
 • Identifiquem i reclutem els consellers que aporten la mescla adequada de coneixements, habilitats, experiències i diversitat per impulsar l'empresa cap als seus objectius estratègics i cobrir els gaps identificats
 • Seleccionem un nombre reduït de candidats i els presentem juntament amb la nostra valoració i recomanacions
 • En cas necessari, els formem per encaixar-los i que la seva contribució sigui d'Alt Impacte
 • Dissenyem (amb tu) el procés d'incorporació al consell (onboarding)

4

Perform

Ajudar-te que el consell funcioni amb Alt Impacte

Perform

T'ajudem i acompanyem perquè la dinàmica dels consells funcioni de forma eficient i aconsegueixi els seus objectius, prèviament definits, i posteriorment avaluats. Monitoritzem factors que influeixen en el rendiment del consell.

 • Creem una website per al consell.
 • Proveïm formats per a l'Agenda i els Documents del consell.
 • Ajudem a preparar l´Agenda amb el CEO i el President.
 • Ajudem els executius a preparar els documents.
 • Moderem la reunió per assegurar-ne l'eficàcia.
 • Prenem les notes (Consells Assessors).
 • Gestionem l'avaluació de la reunió (eina pròpia en línia) i proveïm informes a la companyia i als consellers.
 • Donem feedback als consellers sobre la seva aportació a la reunió, suggerint-los millores i recollint les seves recomanacions.
 • Seguim els Action Items i Takeaways.

5

Sustain

Seguiment per assegurar que el consell funciona amb Alt Impacte sostingudament

Sustain

Periòdicament avaluem si el Consell ha complert els objectius, així com tots els elements d'estructura, composició i procés que influeixen en el rendiment del consell i proposem canvis i millores per mantenir l'Alt Impacte.

 • Adrecem l'avaluació del consell basada en els resultats de les reunions i en entrevistes amb les persones clau que interactuen amb el consell
 • Ratifiquem o redefinim Missió i Objectius del consell
 • Proposem accions de millora i canvis en l'estructura, la composició i els processos conseqüència dels passos
OFERTAS

Nuestras últimas ofertas