Skip to main content

EXECUTIVE SEARCH

T’ajudem en la teva estratègia de creixement i transformació

Talman Group - Serveis

Som un partner estratègic dels nostres clients amb cobertura a tot el territori nacional. Un equip de consultors especialitzats en la gestió de talent que a través dels seus més de 20 anys hem contribuït a dur a terme els plans estratègics dels nostres clients incorporant el millor talent i atraient als directius que millor s’adeqüen a les seves empreses i a cada posició.

“La nostra experiència, intuïció i professionalitat són les nostres principals eines”

La nostra feina no consisteix en reclutar directius, sinó en entendre i llegir amb precisió les organitzacions, definir els perfils precisos per a cada posició i localitzar i seduir els candidats més adequats alineant els plans estratègics de l’empresa amb les carreres professionals i personals dels directius per a un desenvolupament i creixement comú a llarg termini.

Llegir més

Som molt més que una empresa d’ EXECUTIVE SEARCH. Fundada el 2002, som una Boutique que acompanyem als nostres clients donant un servei d’alt valor afegit en la gestió del talent, crític per a les organitzacions. Som consultors estratègics que abordem cada projecte com a singular i únic.

La nostra feina va de persones. D’empreses amb cultura i personalitat on incorporem de forma harmònica a persones amb potencial perquè desenvolupin la seva carrera, les seves expectatives i il·lusions.

“La nostra aportació de valor comença on acaba la Intel·ligència artificial”

Som una extensió dels nostres clients i ho assumim amb responsabilitat i compromís.

LA NOSTRA MANERA DE TREBALLAR

Expertise, metodologia i rigor com a garantia d’èxit.

Ajudem a créixer i transformar les empreses a través dels seus directius, contribuint al creixement professional de les persones.

Accedim directament a companyies específiques on poder trobar als professionals més adequats. Els localitzem, avaluem i seduïm amb un projecte, garantint l’encaix entre cultura i talent.

1

Assessorament
inicial

 • Recollida in situ de la necessitat. Missió, contribució esperada, entorn, recorregut de la posició, factors clau.
 • Lectura de la Companyia. Cultura, valors, organització formal i informal.
 • Assessorem en la formulació de la necessitat en funció de la situació de mercat i el nostre coneixement d'entorns empresarials similars.

2

Definició de perfil, missió
i responsabilitats

 • Transformació de la necessitat en una missió, la relació de les principals funcions i responsabilitats.
 • Definició del perfil professional més adequat.
 • Assignació de l'equip del projecte.

3

Investigació
i recerca

 • Definició de l'estratègia de cerca.
 • Estudi de mercat.
 • Definició del target list de companyies.
 • Localització i identificació de candidats potencials.
 • Contacte per presentar el projecte i valorar interès i adequació.
 • Presentació de la long list.

4

Avaluació, valoració
i elecció

 • Entrevistes en profunditat (tres per als finalistes) per avaluar en profunditat les competències professionals i personals, així com les motivacions de canvi i l'interès real pel projecte.
 • Elecció de la short list.
 • Verificació de referències.
 • Redacció i presentació d'informes.

5

Acompanyament
i tancament

 • Presentació de candidats i coordinació d'entrevistes.
 • Suport a la negociació el contracte.
 • Seguiment de l'acompliment del candidat.
OFERTAS

Nuestras últimas ofertas