SECTOR PÚBLIC I TERCER SECTOR

apartados_tercer-sector

El nostre profund coneixement i àmplia experiència en aquests sectors ens permet garantir l’èxit de les incorporacions en institucions amb clars elements diferencials.

Un sector públic cada vegada més regulat, sensible amb la igualtat i la sostenibilitat, on la transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern s’han convertit en eixos fonamentals de tota activitat pública i on es requereixen directius altament professionals.

Tant les empreses del Sector Públic com els directius, exigeixen processos amb alts nivells d’objectivitat, professionalitat, imparcialitat i transparència per garantir relacions a llarg termini immunes a la temporalitat dels canvis polítics, els càrrecs de confiança i els contractes de direcció i basades en les capacitats professionals i personals dels candidats.

Per la seva banda, les organitzacions del tercer sector, requereixen també de directius altament qualificats que, més enllà del voluntarisme, els dotin d’una gestió professional, que sàpiguen gestionar amb recursos escassos. El repte és captar directius alineats i compromesos amb uns valors per als quals la contribució social i la satisfacció associada a l’exercici professional, signifiqui un salari emocional complementari a una retribució sovint en banda baixa de mercat.

La nostra metodologia i forma de treballar, i la nostra àmplia experiència en aquests sectors, garanteix la cobertura amb èxit de tots els nostres processos.

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ