SECTOR INDUSTRIAL

apartados_industria

Actualment, als països més avançats la indústria és l’activitat que origina, en bona part, la seva competitivitat a llarg termini.

El seu efecte arrossegament cap a la resta de sectors, el tipus d’ocupació que genera, la seva capacitat d’innovar i d’estendre la tecnologia que s’aplica a tota la societat, fa de la indústria una activitat puntera i essencial per al creixement de la productivitat de qualsevol economia i, en conseqüència, per el seu potencial de creixement a llarg termini.

El sector industrial està immers en la seva quarta revolució que -com les anteriors- transformarà les organitzacions, farà desaparèixer llocs de treball –però en generarà de nous- i redefinirà molts perfils professionals tal com els coneixem avui.

En aquest nou entorn tan canviant, la captació i gestió de talent serà clau. Sabem que necessitem incorporar professionals amb noves capacitats, amb habilitats vinculades a la creativitat, i amb la capacitat de seguir formant-se de manera permanent i d’afrontar els canvis i la perícia tecnològica.

Més de 20 anys treballant estretament amb gran varietat d’empreses industrials, ens ha fet experts en la recerca de directius per a aquesta tipologia d’empresa i ens permet garantir l’èxit dels nostres processos.

La nostra presència a la Junta del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el càrrec assumit per Ignasi Rafel com a President del Consell de Formació i Ocupació de la mateixa, així com l’experiència dels membres del nostre Consell Assessor ens permeten estar permanentment actualitzats en aquest àmbit.

Algunes dades:

Les seves inversions productives comporten arrelament territorial i contribueixen a l’estabilitat dels llocs de treball.
La indústria suposa el 16% del PIB i el 14% de l’ocupació total a Espanya, on Catalunya ostenta un clar lideratge. L’ocupació que genera la indústria és més estable que el de la mitjana de l’economia.
Genera un desenvolupament multiplicador ja que és el sector que en major mesura contribueix a la diversificació del teixit productiu generant indústries auxiliars.
Realitza una destacada contribució a la innovació i a l’I+D concentrant més del 50% del total de la despesa que es realitza en activitats innovadores.
És el motor de les exportacions representant més del 85%.

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ