SECTOR FARMACÈUTIC I QUÍMIC

apartados_farma

La indústria farmacèutica és un dels principals motors de la indústria espanyola, especialment a Catalunya. És el sector que més recursos destina a I + D.

Tot i l’existència d’importants laboratoris espanyols, és un sector en transformació i concentració a causa de l’encariment del cost de la investigació i la necessitat d’abordar mercats més globals.

Paral·lelament, l’aparició de noves necessitats mèdiques no cobertes, l’augment de la sensibilitat per la cura de la salut, propiciant la medicina preventiva i una població que envelleix constitueixen importants reptes i oportunitats per a aquest sector.

És un sector que concentra un alt nivell d’ocupació de qualitat. Som el cinquè país d’Europa amb major ocupació vinculada a les companyies farmacèutiques, on el 88% dels professionals contractats té titulació superior (llicenciats i doctors), i on la captació de talent esdevé un element competitiu clau.

Amb més de 20 anys d’experiència en el sector de Farma i Química, hem treballat tant per a empreses farmacèutiques amb especialitats ètiques, OTC, genèrics, Medical Devices, Equips de diagnòstic, laboratoris d’anàlisis clínics, així com per a empreses productores i distribuïdores de productes químics, col·laborant en la recerca de perfils directius i tècnics especialistes.

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ