EMPRESA FAMILIAR

apartados_familiar

La nostra economia se sustenta fortament en l’empresa familiar.

A Espanya el 89% de les empreses privades són familiars i generen el 67% de l’ocupació privada i el 57% del PIB.

La característica essencial de l’empresa familiar és l’estreta connexió amb un grup familiar que té influència directa en la seva gestió i govern, el que les dota d’una personalitat diferent a les de caràcter no familiar.

El concepte de llegat, allò que una generació rep de l’anterior, amb el mandat de mantenir-lo i traspassar-lo, condiciona la gestió, l’organització, la visió i les decisions a llarg termini, el tipus de relació amb les persones i l’arrelament amb el territori.

Més de 20 anys treballant estretament amb empreses familiars, ens posicionen com a experts en aquest tipus d’empreses i ens permet llegir bé les organitzacions, interpretar la seva cultura per dibuixar amb precisió els perfils i alhora transmetre-ho i identificar el talent que millor s’ajusti a la mateixa i s’alineï amb els valors de l’empresa.

La nostra participació en la Junta del Club d’Empresa Familiar d’ESADE, així com dels membres del nostre Consell Assessor ens permet mantenir-nos permanentment en contacte amb l’entramat d’empreses familiars del nostre país.

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ