CONSTRUCCIÓ I INFRAESTRUCTURES

apartados_construccion

Després del sever impacte de la crisi en el sector de la construcció, acompanyat de la retallada de les inversions en Obra Pública a Espanya, que va provocar una reestructuració del mateix, el sector es troba en fase de recuperació, creixent principalment en mercats internacionals.

El sector ha abordat i requereix, per mantenir la seva competitivitat, de professionalització i una reconversió basada en la tecnologia i la innovació, on la transformació digital i la implementació de la indústria 4.0 permetin donar una resposta basada en l’augment de la qualitat a través de noves tècniques de construcció i la utilització de nous materials.

En l’àmbit d’Edificació, el creixement de la població resident en zones urbanes requerirà construccions intel·ligents i respectuoses amb el medi ambient que facilitin la vida dels seus inquilins reduint al mínim el seu manteniment i factura energètica.

En el camp de l’Obra Civil, les infraestructures de generació i transport d’energia, a l’igual que el cicle de l’aigua augmentaran el seu pes percentual enfront de les infraestructures viàries, on la fórmula concessional seguirà sent prioritària per al seu finançament.

En tots els casos, per assumir aquests reptes i oportunitats caldrà captar talent tant directiu com especialista, com a element clau i diferenciador. La nostra àmplia experiència en aquest àmbit ens permet garantir l’èxit en les recerques que realitzem.

ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ